Uzm. Dr. Arzu Akgül
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı


Dr. Arzu AKGÜL 1975 yılında Amasya’da doğmuştur. Bursa Fen Lisesi ilk öğrencilerinden olan Dr. Arzu Akgül; 1992 Yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim görmeye başlamış, 1998 yılında mezun olmuştur. S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları kliniğinde 2004 yılında İç Hastalıkları ihtisasını ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji B.D da 2009 yılında Nefroloji yan dal ihtisasını tamamlamıştır. Başkent üniversitesi nefroloji bölümünde hipertansiyon ve böbrek hastalıkları alanında çalışmalar yapmış, diyaliz ve böbrek transplantasyon bölümlerinde hizmet vermiştir.

2009-2013 yılları arasında Osmaniye Devlet Hastanesinde Nefroloji kliniği sorumlu uzmanı olarak çalışmıştır. 2013-2018 yılları arasında Adana-İskenderun-Osmaniye illerinde bulunan özel diyaliz merkezlerinde diyaliz hastalarının dahili ve nefrolojik yönden takip ve tedavilerini yapmıştır. 2018-2020 yıllarında Ankara Özel Acıbadem Hastanesinde İç Hastalıkları ve Nefroloji bölümünde çalışmıştır.

Dr. Arzu Akgül’ün Uluslararası ve ulusal makaleleri, sözlü ve poster bildirileri ve ödülleri vardır. Bu yayınlarının tümü ‘SCI /SCI Expanded’ kapsamındaki dergilerde yayınlanmıştır. Alanındaki tüm gelişmeleri eş zamanlı takip etmekte ve uygulamaktadır.

Dr. Akgül, hastanın bir bütün olrak değerlendirlmesi gerektiğine inanmakta, muayneye gelen hastanın geçirmiş olduğu hastalıklar, ameliyatlar, barsak düzeni, beslenme alışkanlıkları , duygusal ve fiziksel travmalar gibi birçok durumun beraber değerlendirilmesi hastanın tedavisi açısından oldukça önemli olduğunu savunmaktadır.

Mart 2021 tarihinde hastalarına daha çok vakit ayırabilmek için kendi muayenehanesini açarak hastalarına hizmet vermeye devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.


Eserler

Uluslar arası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Afsar B, Elsurer R, Akgul A, Sezer S, Ozdemir FN. Factors related to silent myocardial damage in hemodialysis patients. Ren Fail. 2009;31(10):933-41.
 2. Ozdemir FN, Karakan S, Akgul A, Haberal M. Metabolic syndrome is related to long-term graft function in renal transplant recipients. Transplant Proc. 2009;41(7):2808-10.
 3. Akgul A, Sasak G, Basaran C, Colak T, Ozdemir FN, Haberal M. Relationship of renal resistive index and cardiovascular disease in renal transplant recipients. Transplant Proc. 2009 Sep;41(7):2835-7
 4. Ibis A, Akgül A, Ozdemir N, Colak T, Sezer S, Arat Z, Haberal M.Posttransplant proteinuria is associated with higher risk of cardiovascular disease and graft failure in renal transplant patients. Transplant Proc. 2009 Jun;41(5):1604-8.
 5. Akgul A, Ibis A, Sezer S, Basaran C, Usluogullari A, Ozdemir FN, Arat Z, Haberal Early assessment of renal resistance index and long-term renal function in renal transplant recipients. Ren Fail. 2009;31(1):18-24.
 6. Akgul A, Bilgic A, Sezer S, Arat Z, Ozdemir FN, Haberal M. Low total plasma homocysteine level in relation to malnutrition, inflammation,and outcome in hemodialysis patients.J Ren Nutr. 2008 Jul;18(4):338-46.
 7. Bilgic A, Akgul A, Sezer S, Arat Z, Ozdemir FN, Haberal M. Nutritional status and depression, sleep disorder, and quality of life in hemodialysis patients. J Ren Nutr. 2007 Nov;17(6):381-8.
 8. Akgul A, Bilgic A, Ibis A, Ozdemir FN, Arat Z, Haberal M. Is uric acid a predictive factor for graft dysfunction in renal transplant recipients? Transplant Proc. 2007 May;39(4):1023-6.
 9. Ozdemir FN, Akgul A, Altunoglu A, Bilgic A, Arat Z, Haberal M. The association between cytomegalovirus infection and atherosclerotic events in renal transplant recipients. Transplant Proc. 2007 May;39(4):990-2.
 10. Akgul A, Bilgic A, Sezer S, Ozdemir FN, Olcay I, Arat Z, Haberal M. Effect of protein-energy malnutrition on erythropoietin requirement in maintenance hemodialysis patients.Hemodial Int. 2007 Apr;11(2):198-203.
 11. Ibis A, Altunoglu A, Akgul A, Usluogullari CA, Arat Z, Ozdemir FN, Haberal M. Early onset proteinuria after renal transplantation: a marker for allograft dysfunction. Transplant Proc. 2007 May;39(4):938-40.
 12. Bilgic A, Sezer S, Ozdemir FN, Akgul A, Arat Z, Haberal M. Clinical outcome after transfer from peritoneal dialysis to hemodialysis. Adv Perit Dial. 2006;22:94-8.
 13. Elsürer R, Sezer S, Ozdemir NF, Akgul A, Arat Z, Haberal M. Acute renal failure in intensive care unit: which factors predict future dialysis dependency? J Nephrol. 2006 Sep-Oct;19(5):634-9.
 14. Sezer S, Akgul A, Altunoglu A, Arat Z, Ozdemir FN, Haberal M. Posttransplant diabetes mellitus: Impact of good blood glucose regulation on renal transplant recipient outcome.Transplant Proc. 2006 Mar;38(2):533-6.
 15. Ozdemir FN, Afsar B, Akgul A, Usluoğullari C, Akçay A, Haberal M. Persistent hypercalcemia is a significant risk factor for graft dysfunction inrenal transplantation recipients. Transplant Proc. 2006 Mar;38(2):480-2.
 16. Ozdemir FN, Akcay A, Bilgic A, Akgul A, Arat Z, Haberal M. Effects of smoking and blood eosinophil count on the development of arteriovenous fistulae thrombosis in hemodialysis patients. Transplant Proc. 2005 Sep;37(7):2918-21.
 17. Kayhan B, Ozer D, Ozaslan E, Ademoğlu E, Akgül A. Ewing sarcoma in a geriatric patient. Aging Clin Exp Res. 2005 Aug;17(4):347-9.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Akgül T, Akgül A, Huri E, Ayyıldız A, Üstün H, Germiyanoglu C. Sildenafil sitratın parsiyel üreter obstrüksiyonu sonrası gelişen renal tübüler apoptozis üzerine etkisi: Deneysel çalışma. Türk Üroloji Dergisi. 2008; 34, 463-468.
 2. Akgül A, Sezer S. Hemodiyaliz ve Diabetes Mellitus. Türkiye Klinikleri Dergisi (Dahili Tıp Bilimleri, Nefroloji 2006; 2(4).

Bilimsel Toplantılar

a) Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulan ve programda yer alan

1- Periton diyaliz hastalarında insülin rezistansı risk faktörleri: Serum Fetuin-A düzeyi ile ilişkisi. Arzu Akgül, Siren Sezer, Müjdat Batur Canöz, , Nilüfer Bayraktar, F. Nurhan Özdemir. 9. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran 2007, Antalya (sözlü sunum İKİNCİLİK ÖDÜLÜ)
2- Arzu Akgül, Avşin İbiş, Siren Sezer, C. Alper Usluoğulları, Ceyla Başaran, F. Nurhan Özdemir, Mehmet Haberal. Böbrek nakli alıcılarında renal rezistif indeks değerinin greft fonksiyonu üzerine uzun dönem etkisi. 9. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran 2007, Antalya (sözlü sunum).
3- A Akgül, S Koç, S Sezer, MB Canöz, FN Özdemir. Risk factors for ınsulin resistance in peritoneal dialysis patients.1. Ulusal Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi, 15-17 Haziran 2007, İstanbul.(Sözlü Bildiri)
4- F. Nurhan Özdemir, Arzu Akgül, Alpaslan Altunoğlu, Zübeyde Arat, Mehmet Haberal. Böbrek transplant alıcılarında kardiyovasküler hastalıklar ile CMV infeksiyonu arasındaki ilişki. 23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon kongresi, Ekim 2006, Antalya.(poster)
5- A Akgül, S Sezer, A Bilgiç, Z Arat, N Özdemir, M Haberal. Hemodiyaliz hastalannda nutrisyonel durum ile depresyon, uyku bozukluğu, yaşam kalitesi arasındaki ilişkisi arasındaki ilişki. VIII. Ulusal Hipertansiyon&Böbrek Hastalıkları Kongresi, 10-14 Mayıs 2006, Antalya, (Poster)
6- A Bilgiç, A Akgül, FN Özdemir, Z Arat, S Sezer. Hmodiyaliz hastalarında prognozun değerlendirilmesinde total plazma homosistein, komorbidite ve malnutrisyon-inflamasyon skorunun değeri. VIII. Ulusal Hipertansiyon&Böbrek Hastalıkları Kongresi, 10-14 Mayıs 2006, Antalya, (Poster)
7- A Akgül, A Bilgiç, N Özdemir, Z Arat, M Haberal VIII. Böbrek transplant hastalarının greft fonksiyon bozukluğunda ürik asid yüksekliği bir risk faktörü müdür? Ulusal Hipertansiyon&Böbrek Hastalıkları Kongresi, 10-14 Mayıs 2006, Antalya, (Poster)
8- B Akman, A Bilgiç, A Akgül, EU Özyer, C Aytekin, FN Özdemir, M Haberal. Angiographic detection of renovascular disease in potential renal donors. 8. Türkiye Organ Nakli Kongresi, 22-24 Haziran 2005, Ankara (Sözlü)
9- B Akman, BH Özdemir, EU Özyer, A Akgül, A Bilgiç, F Boyvat, Z Arat, FN Özdemir, M Haberal. Does evidence of preoperative donor atherosclerosis predict development of chronic allograft nephropathy? 8.Türkiye Organ Nakli Kongresi, 22-24 Haziran 2005, Ankara (Sözlü)

b) Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulan ve programda yer alan

1- Akgul T, Akgul A, Huri E, Ayyıldız A, Ustun H, Germiyanoğlu C. Effect of sildenafil citrateo on renal tubular apoptosis following partial ureteral obstruction:An experimental study. EAU 4th South Eastern European Meeting 17-18 october, Tirana (poster)
2- Akgul A, Bilgic A, Arat Z, Bayraktar N, Sezer S, Ozdemir FN. Risk factors for ambulatory arterial stiffness index in peritoneal dialysis patients. XLV Congress of the ERA-EDTA May 10-13, 2008, Stockholm (Poster)
3- Bilgic A, Akgul A, Ozdemir FN, Arat Z, Sezer S, Haberal M. Outcome assesment in hemodialysis patients: utility of total plasma homocysteine, comorbidity and malnutrition ınflamation score. 27th Annual Dialysis Conference, February 18-20, 2007, Denver, Colarado (oral presentation)
4- Akgul A, Sezer S, Bilgic A, Arat Z, Ozdemir FN, Haberal M. Interactions of Depression, Sleep Disorder, Quality of Life with Nutritional Status in Hemodialysis patients. 27th Annual Dialysis Conference, February 18-20, 2007, Denver, Colarado (oral presentation)
5- Akgül A, Ibıs A, Sezer S, Başaran C, Usluoğulları A, Ozdemir FN, Arat Z and Haberal M. Relationship of early assesment of renal resistance index with long-term renal function in renal transplant recipients. XLIV Congress of the ERA-EDTA, June 21-24, 2007, Barcelona , Spain (poster)
6- Siren Sezer S, Akgul A, Bayraktar N, Fatma Nurhan Özdemir FN, Turan Çolak T, Başaran C, Arat Z and Haberal M. Renal resistive index in renal transplant recipients: any association with insulin resistance and serum fetuin-a level? XLIV Congress of the ERA-EDTA, June 21-24, 2007, Barcelona , Spain (poster) (Poster Sunum, TRAVEL GRANT best young author)
7- Ibiş A, Ozdemir FN, Akgul A, Ozışık L, Colak T, Sezer S, Arat Z, Haberal M. Posttransplant proteinuria is associated with higher risk of cardiovascular and graft failure in renal transplant patients. XLIV Congress of the ERA-EDTA, June 21-24, 2007, Barcelona , Spain (poster)
8- Akgül A, Sezer S, Canöz M, Ozdemir N, Haberal M. Risk factors of insulin resistance in peritoneal dialysis patients. 8th European Peritoneal Dialysis Meeting, Helsinki, Finland, 7-10 July 2007.(poster)
9- Akgul A, Ozdemir FN, Bilgic A, Sezer S, Arat Z, Haberal M. Malnutrition-inflammation score is predictor for cardiovascular disease in hemodialysis patients. XLIII Congress of the ERA-EDTA July 15-18, 2006, Glasgow (Poster)
10- Akgul A, Bilgic A, Arat Z, Olcay I, Ozdemir FN, Haberal M. Effect of protein-energy malnutrition on erythropoietin requirement in maintenance hemodialysis patients. 26th Annual Dialysis Conference, February 26-28, 2006, San Francisco (Sözlü)
11- F. Nurhan Özdemir, Arzu Akgül, Alpaslan Altunoğlu, Zübeyde Arat, Mehmet Haberal. The association between cytomegalovirus infection and atherosclerotic events in renal transplant recipients. 10th Congress of MESOT, 26-29 Nowember 2006, Kuwait (poster)
12- Arzu Akgül, Ayşe Bilgiç, F. Nurhan Özdemir, Zübeyde Arat, Mehmet Haberal. Is uric acid predictive of graft dysfunction in renal transplant recipients? 10th Congress of MESOT, 26-29 Nowember 2006, Kuwait (oral presentation)
13- Bilgic A, Sezer S, Ozdemir FN, Akgul A, Arat Z, Haberal M. Clinical outcome after transfer from peritoneal dialysis to hemodialysis. XLIICongress of the ERA-EDTA June 4-7, 2005, İstanbul (Poster)
14- Ozdemir FN, Akcay A, Bilgic A, Akgul A, Arat Z, Haberal M. Effect of smoking and blood eosinophil count on the development of arterio-venous fistula thrombosis in hemodialysis patients. Ixth congress of MESOT, 6-10 December, 2004, Ankara

Ödüller

1. TRAVEL GRANT best young author
Siren Sezer, Arzu Akgül, Nilüfer Bayraktar, Fatma Nurhan Özdemir, Turan Çolak, Ceyla Başaran, Zübeyde Arat and Mehmet Haberal.
ERA-EDTA
21-24 June 2007
Renal resistive index in renal transplant recipients: any association with insulin resistance and serum fetuin-a level?
Barcelona, Spain

2. En iyi sözlü sunum ikincilik ödülü
Arzu Akgül, Siren Sezer, Müjdat Batur Canöz, , Nilüfer Bayraktar, F. Nurhan Özdemir.
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği
2-6-2007
Periton diyaliz hastalarında insülin rezistansı risk faktörleri: Serum Fetuin-A düzeyi ile ilişkisi.
Antalya

Şimdi Ara!
Yol Tarifi